Савез ратних добровољаца 1912-1918 Краљевине Југославије

Председник Савеза
Лујо Ловрић

Основан после Великог рата Србије у Београду.

Задатак:
Заштита интереса ратних добровољаца учешћем у изради Закона о ратним добровољцима, организација помоћи породицама ратних добровољаца и инвалидима, стручна помоћ органима државе у попису ратних добровољаца и омасовљење организације.

 

Александар Карађорђевић,
краљ СХС – Југославије

Рад Савеза окупатор забрањује одмах по успостављању окупационог система 1941. године.

Обнову и наставак ове родољубиве организације не дозвољава власт у ФНРЈ по завршетку Другог светског рата.

Одлуком о забрани рада јуна 1947. године држава конфискује сву имовину, а целокупну архиву уништава.