Задаци Удружења

– Окупља ратне добровољце национално ослободилачких ратова српског народа који су се жртвовали за слободу, као и оне који су спремни да без икаквих услова бране своју отаџбину.

– Чува успомене на погинуле и умрле добровољце одајући им у свакој прилици дужно поштовање.

– Организује и учествује у подизању и одржавању споменика (спомен – обележја), гробова и гробаља добровољаца.

– Доприноси очувању историјских вредности ослободилачких и одбрамбених ратова Србије, Црне Горе и Републике Српске, посебно оних у којима су добровољци имали значајнију улогу.

– Учествује у јубиларним и другим прославама, као и пригодним манифестацијама у Србији, Црној Гори, Републици Српској и у иностранству, поводом годишњица славних битака, историјских догађаја и личности из наше историје.

– У сарадњи са сродним Удружењима, ради на изједначавању права ратних добровољаца свих националноослободилачких ратова.

– Посредством надлежних савезних и републичких органа, брине о статусу добровољаца (материјална, социјална и друга права), а посебно добровољаца инвалида и породица погинулих добровољаца.

– Зависно од финансијских могућности, помаже породице погинулих и умрлих добровољаца, добровољце инвалиде, као и добровољце слабијег имовног стања.

– Користи све правне и законске могућности ради бржег враћања имовине Савеза ратних добровољаца балканских ратова и Првог светског рата, као и имовине ратних добровољаца конфисковане после Другог светског рата.

– Трајно прикупља и објављује спискове свих добровољаца националноослободилачких ратова и историјску грађу ради издавања монографија добровољачког покрета и спомен – књига.

– У складу са могућностима, пружа помоћ српском народу на свим српским етничким просторима у праведној борби за његов опстанак.

– Оснива и омасовљује организације и секције Удружења.

– Гаји, негује и развија другарске и пријатељске односе међу члановима, заснованим на високоморалним ликовима предака, личном поштењу и одговорности за преузете обавезе и задатке, као и стварању предуслова за ширу афирмацију Удружења и добровољачког покрета у целини.