Неговање традиције

ОБЛИЦИ НЕГОВАЊА ТРАДИЦИЈА

1. ПОДИЗАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СПОМЕН – ОБЕЛЕЖЈА

Полазни ставови:

– У сваком добровољачком насељу у коме постоји организација Удружења пожељно је имати спомен – обележје (споменик, спомен – чесма, спомен – плоча) начелно са именима ратних добровољаца из места оснивања организације и околине, као и решено питање одржавања.

– Подизање и одржавање спомен – обележја начелно се реализује без ангажовања буџетских средстава локалне самоуправе и државе Србије, па су основни извори финансирања: донације, добровољни прилози и остварени приходи организација и добровољни рад.

– Афирмативним радом организације и угледом који се таквим радом стиче у окружењу и код органа власти обезбедити сагласност за именовање једне улице „Добровољачком“, а по могућности и трга „Добровољачки“.

– У насељима у којима не постоји организација Удружења, а која су ослобађали или бранили ратни добровољци, бригу о спомен – обележјима (дизање, одржавање), називима улица и трговима, ако их има, преузима Секретаријат Удружења.