Обележавање јубилеја

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЈУБИЛЕЈА ДОБРОВОЉАЧКОГ ПОКРЕТА И ГОДИШЊИЦА ЗНАЧАЈНИХ ЛИЧНОСТИ РАТНОГ ДОБРОВОЉАШТВА

– Настојање Удружења да обележавање јубилеја буде припремљено и реализовано на високом нивоу уз пословнични недостатак финансијских средстава био је опредељујући чинилац, да се јубилеји добровољачког покрета (свечане академије, комеморације) обележавају сваке пете године.

– На обележавању, по правилу, увек су заступљене Српска православна црква, родољубиве организације, представници локалне и републичке власти, образовно – васпитне институције, војска и грађанство.

– Наменски припремљен програм (начелно до 60 минута) подразумева ангажовање драмских и других уметника али и чланова Удружења.

– Информисање шире јавности, гостију и чланова Удружења врши се преко средстава јавног информисања и коришћењем информационе технике.

– Полазећи од чињенице да се Удружење бави истраживањем, а није научна институција, мада међу члановима има историчара, сматрамо да се без шире сарадње, ангажовањем историјских института и појединих научних радника, не би могла сагледати целовита слика добровољачког покрета. Удружење, стога, има добро организовану сарадњу са историјским институцијама, архивима, музејима и катедрама историје са универзитета.

– Посебан значај придајемо сарадњи са научним радницима, тежећи при томе да сарадњом буду обухваћени и историчари локалитета.

– Удружење је до сада, захваљујући овој сарадњи, организовало и успешно реализовало, четири научна скупа, два округла стола и једну научну конференцију са издатим зборницима или тематским бројевима часописа.