Удружење ратних добровољаца 1912 – 1918. њихових потомака и поштовалаца

Петар Јовић председник Удружења

Основано септембра месеца 1990. године у Београду као наследник Удружења добровољаца 1912 – 1918. године

Допуном назива организације додавањем потомака и поштовалаца обезбеђена је будућност Удружења имајући у виду биолошки нестанак ратних добровољаца из Великог рата Србије.

Задатак:
Окупљање још живих ратних добровољаца, њихових потомака и поштовалаца ради чувања успомена на изгинуле и помрле ратне добровољце, припремом и издавањем Поменика српских ратних добровољаца 1912 – 1918. као и других издања њима у славу.

Амблем Удружења

Преко органа државе још упорније наставити са захтевима за повраћај добровољачких права стечених законом о ратним добровољцима Краљевине Југославије из 1928. године.

Започети са новом серијом часописа “Добровољачки гласник“ чиме наставити традицију из 1928. године у Савезу ратних добровољаца Краљевине Југославије.

Удружење добровољаца 1912 – 1918. године

Бранко Пешић
председник
Градског одбора Београда

Основано у Београду 1969. године на Видовдан, као наследник Савеза ратних добровољаца 1912 – 1918. Краљевине Југославије под измењеним именом, захваљујући угледу академика Кашанина, официра, ратног добровољца са Добруџе и Солуна и ондашњем председнику Градског одбора Београда Бранку Пешићу

 

 

Академик
Радивој Кашанин
председник Удружења

Задатак:

Окупљање после 22 – годишње тортуре живих ратних добровољаца из балканских ратова и Великог рата Србије, ради чувања успомена на изгинуле и помрле ратне другове и, у складу са могућностима, пружање помоћи угроженим члановима.

Амблем Удружења

Савез ратних добровољаца 1912-1918 Краљевине Југославије

Председник Савеза
Лујо Ловрић

Основан после Великог рата Србије у Београду.

Задатак:
Заштита интереса ратних добровољаца учешћем у изради Закона о ратним добровољцима, организација помоћи породицама ратних добровољаца и инвалидима, стручна помоћ органима државе у попису ратних добровољаца и омасовљење организације.

 

Александар Карађорђевић,
краљ СХС – Југославије

Рад Савеза окупатор забрањује одмах по успостављању окупационог система 1941. године.

Обнову и наставак ове родољубиве организације не дозвољава власт у ФНРЈ по завршетку Другог светског рата.

Одлуком о забрани рада јуна 1947. године држава конфискује сву имовину, а целокупну архиву уништава.

Савез добровољаца Краљевине Србије

Петар I Карађорђевић,
краљ Србије

Основан 16. септембра 1903. године у Београду.

Прва чланска књижица под ред. бр. 1 уручена је Краљу Петару Првом Карађорђевићу.

 

 

 

Мајор Симо Јасика,
председник Савеза

Први председник Савеза Добровољаца Краљевине Србије био је мајор Симо Јасика.

Задатак:
Удруженом делатношћу помагати изнемогле добровољце и породице погинулих, морално и материјално, на територији Краљевине Србије.

Амблем Савеза

Окупљањем Срба који су се до тада жртвовали за српство, као и оних који ће убудуће бити спремни на жртвовање, имати организацију спремну за заштиту националних интереса српског народа.

Рад савеза бива забрањен окупацијом Србије 1915. године.

Рад организације је обновљен по завршетку Великог рата Србије.