Удружење ратних добровољаца 1912 – 1918. њихових потомака и поштовалаца

Петар Јовић председник Удружења

Основано септембра месеца 1990. године у Београду као наследник Удружења добровољаца 1912 – 1918. године

Допуном назива организације додавањем потомака и поштовалаца обезбеђена је будућност Удружења имајући у виду биолошки нестанак ратних добровољаца из Великог рата Србије.

Задатак:
Окупљање још живих ратних добровољаца, њихових потомака и поштовалаца ради чувања успомена на изгинуле и помрле ратне добровољце, припремом и издавањем Поменика српских ратних добровољаца 1912 – 1918. као и других издања њима у славу.

Амблем Удружења

Преко органа државе још упорније наставити са захтевима за повраћај добровољачких права стечених законом о ратним добровољцима Краљевине Југославије из 1928. године.

Започети са новом серијом часописа “Добровољачки гласник“ чиме наставити традицију из 1928. године у Савезу ратних добровољаца Краљевине Југославије.