Неговање традиције

Неговање вековних традиција ратног добровољаштва основни је и најзначајнији задатак Удружења јуче, данас и сутра.

 1. Подизање и одржавање спомен – обележја (споменици – спомен плоче);
 2. Обележавање добровољачких јубилеја;
 3. Сарадња са научним институцијама и научним радницима на прикупљању, обради, архивирању и истраживању историјске грађе о добровољачком покрету;
 4. Припрема, организација и одржавање научних скупова, округлих столова, научних конференција и издавање зборника радова;
 5. Сарадња са СПЦ и родољубивим организацијама у земљи и иностранству на реализацији (обострано значајних) активности;
 6. Издавачка делатност и промоција издања:- Едиција „Верници отаџбине“

  – Часопис „Добровољачки гласник“

  – Публикације

  – Израда ТВ филмова.

 7. Историјско – туристичка путовања;
 8. Неговање родољубља- Образовно – васпитне установе

  – Шира јавност

  – Организације Удружења.